Kadernota 2018 - 2021; Algemene beschouwingen op financieel beleid

vrijdag, 16 juni 2017

Halverwege het jaar is het moment voor de raad gekomen om terug te blikken op het gevoerde financiële beleid door het college en om vooruit te kijken naar de toekomst. Tijdens de algemene beschouwingen hebben alle fracties een eerste reactie gegeven op de Kadernota 2018 – 2021.

De raad geeft aan dat de stad zich continue ontwikkeld en overal in de stad wordt gebouwd. De parkeergarage onder de Lammermarkt is net opgeleverd en de bouw van een tweede parkeergarage onder de Garenmarkt is net gestart. Daarnaast begint het Leiden Bio Science Park zich steeds meer te ontwikkelen als gebied waar wonen, werken en kennis steeds meer bij elkaar komt en waardoor we binnen Leiden een hoogwaardige kenniseconomie hebben.
Verder kenmerkt Leiden zich door een rijk en bloeiend verenigingsleven en de daarbij behorende  accommodaties, bruist de stad wanneer het gaat om kunst en cultuur en hebben we in de binnenstad kwalitatief goed ingerichte openbare ruimten. Kortom; een stad om trots op te zijn!

Maar de fracties hebben ook aangegeven dat ze zich zorgen maken. Een breed gedeelde zorg in de raad is de zorg rondom het sociaal domein. Hoe houden we bijvoorbeeld jeugdzorg betaalbaar en hoe financieren we de komende jaren de ontwikkelingen die samenhangen met de decentralisatie van zorg vanuit het Rijk.
Andere zorgpunten zijn bijvoorbeeld  de bereikbaarheid van de stad. De raad ziet dat deze steeds beter wordt, maar dat de focus nog meer gelegd kan worden op Leiden als fietsstad. Een van de punten die hoog op de agenda van de raad staat, is het busstation.

Met deze algemene beschouwingen zijn er voor de raad voldoende onderwerpen om in de commissies inhoudelijk verder op door te spreken. In de verschillende commissies bepalen de fracties of ze ten aanzien van de Kadernota nog moties (verzoeken aan het college) of amendementen (wijzigingsvoorstellen) in willen dienen tijdens de raad van 4 juli en 6 juli.

Kijk op de website www.leiden.nl/raad voor een overzicht van alle onderwerpen die de komende periode in de commissies en de raad ten aanzien van de Kadernota 2018-2021 worden besproken.


Plaats op: