Inwoners Roomburg en Meerburg verbeteren wijk

vrijdag, 29 september 2017

Gemeente Leiden wil de leefbaarheid in de wijken vergroten en de inzet van Leidse inwoners daarbij stimuleren en faciliteren. De wijken Roomburg en Meerburg zijn in dat kader samen aan de slag gegaan en hebben een wijkenvisie met een wijkaanpak opgesteld. Op basis van het raadsvoorstel heeft de raad met algemene stemmen de plannen die de twee wijken willen gaan realiseren aanvaard en daarmee ontvangen zij één miljoen euro om de plannen uit te gaan voeren. Alle fracties hebben aangegeven dat zij benieuwd zijn hoe de twee wijken aan de slag gaan en hoe het eindresultaat eruit gaat zien.


Plaats op: