Inleidend referendumverzoek LEAD

donderdag, 28 februari 2019
Gemeenteraad

Een groep bewoners van Leiden wil een inleidend referendumverzoek indienen bij de gemeenteraad. Zij zijn het niet eens met het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om nieuwbouwproject LEAD aan de Willem de Zwijgerlaan te laten bouwen met het ontwerp dat er nu ligt.

Bij een referendum kunnen alle inwoners van Leiden boven de 18 jaar stemmen of zij het wel of niet eens zijn met het voorstel. Het aanvragen van een referendum is aan veel regels gebonden, die zijn vastgelegd in de referendumverordening. De initiatiefnemers werken nu aan de eerste stap: het verzamelen van minimaal 750 handtekeningen van Leidenaren die ook een referendum willen over LEAD. Uiterlijk op 6 maart geven zij hun verzoek en de lijsten met handtekeningen aan de gemeenteraad.

Handtekeningen tellen

Wanneer het inleidend referendumverzoek met de handtekeningen is ingediend, tellen ambtenaren van de gemeente alles na: Alleen de handtekeningen van inwoners van Leiden boven de 18 jaar tellen mee en dit moeten er 750 of meer zijn. Als er te weinig handtekeningen zijn ingezameld, wordt aan de gemeenteraad voorgesteld het verzoek niet in behandeling te nemen.

Beoordeling verzoek

De referendumkamer, een speciale door de gemeenteraad ingestelde onafhankelijke commissie, beoordeelt het verzoek van de initiatiefnemers. Over een aantal onderwerpen kan geen referendum gehouden worden, bijvoorbeeld over gemeentebelastingen. De referendumkamer houdt een openbare hoorzitting waarin de betrokkenen (de initiatiefnemers, de raadsleden en het college) hun mening kunnen geven. De hoorzitting gaat alleen over het proces van een mogelijk referendum, niet inhoudelijk over het project LEAD. De referendumkamer geeft advies aan de gemeenteraad of het onderwerp wel of niet geschikt is voor een referendum.

Commissievergadering op 7 maart

De raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling bespreekt op 7 maart het voorstel LEAD. Daar gaat het om de inhoud van het voorstel, de raadsleden bespreken met elkaar wat hun idee├źn zijn en bereiden voor of zij in de raadsvergadering voorstellen gaan doen voor wijzigingen.

Raadsvergadering op 14 maart

In de raadsvergadering van 14 maart bespreekt de gemeenteraad eerst het referendumverzoek en daarna inhoudelijk het voorstel LEAD. Bij de bespreking van het verzoek stemt de raad of het  inleidend referendumverzoek wordt aangenomen. Als dat zo is, wordt het voorstel LEAD wel besproken maar wordt er nog geen definitief besluit over genomen. De initiatiefnemers kunnen een definitief referendumverzoek gaan voorbereiden.

Definitief referendumverzoek

Het bovenstaande proces geldt alleen voor het inleidend referendumverzoek. Als hierna  een definitief referendumverzoek volgt, dan moet dit gesteund worden door 5.000 Leidenaren. Voor het verzamelen van deze handtekeningen zorgt de gemeente voor locaties en een webpagina. Als het definitieve verzoek is gedaan en de raad hiermee heeft ingestemd, kan er een referendum georganiseerd worden door de gemeente.


Plaats op: