Initiatief voor meer beweging

donderdag, 10 juni 2021

Martijn Otten van de PvdA heeft een initiatiefvoorstel samengesteld voor de komst van gratis uitleenpunten van sportmaterialen. Voor Leidenaren wordt hiermee de drempel verlaagd om meer te gaan sporten. In de vergadering van 3 juni heeft de gemeenteraad het voorstel unaniem aangenomen.

Het initiatiefvoorstel is geïnspireerd door het sportuitleenpunt bij Sportplaza Rotterdam. Het gaat van start met een proef in de wijken Leiden Noord en Zuidwest. Hier wordt volgens onderzoek namelijk het minst deelgenomen aan sport. Iedereen kan gratis lid worden en ook zonder kosten sportmaterialen lenen. Naast het sportuitleenpunt moet er een vaste plek in de wijk komen waar elke middag gesport kan worden, waar ook materialen aanwezig zijn.

Als deze uitleenpunten een succes blijken te zijn, kan dit ook leiden tot samenwerking met bijvoorbeeld sportverenigingen en scholen. Het sluit daarbij ook goed aan bij het doel om meer (wijk)sportparken waar te maken. Na verloop van tijd wordt er op de proef teruggekeken om te zien of het verder uitgebreid kan worden.

Wat is een initiatiefvoorstel?

In gemeenteraadsvergaderingen worden meestal voorstellen behandeld die het college van burgemeester en wethouders heeft voorbereid in overleg met de stad. Wanneer een raadslid zelf een idee heeft, kan hij of zij dit onderwerp ook op de agenda zetten als initiatiefvoorstel.  Deze wordt net als andere voorstellen eerst in één van de commissies behandeld, voordat er in de raad een besluit over valt.


Plaats op: