Hoe kijken de fracties terug op het afgelopen jaar?

vrijdag, 24 september 2021

De tien fractievoorzitters van de Leidse gemeenteraad blikken terug op 2020. Wat vonden zij van dit coronajaar?

VVD - Dorien Verbree

Gemeenteraadswerk in Coronatijd was wennen, maar als fractie hebben we geprobeerd ons zo goed mogelijk aan te passen. We hebben zoveel mogelijk ge(video)beld met ondernemers en inwoners om te blijven ophalen wat er leeft in de stad. Raadsvergaderingen zijn immers maar een deel van het raadswerk. Juist buiten de vergadermuren moet je als volksvertegenwoordiger aan de slag. We hebben ook acties gedaan om Leidse ondernemers een hart onder de riem te steken en ‘koop lokaal’ te promoten.
 
Ondanks de beperkingen hebben we veel kunnen bereiken voor de stad. We hebben ons ingezet voor ondernemers, sportverenigingen, een bereikbare stad met ook voldoende parkeerplekken, het sneller oplossen van het woningtekort, een schone en veilige buurt, goede en betaalbare zorg en verstandige financiële keuzes.

D66 - Vahit Köroğlu

De coronatijd is voor iedereen, jong en oud, een lastige tijd geweest. We hebben nooit zoiets als dit meegemaakt. Gelukkig zijn we als gemeenteraad in staat geweest binnen de mogelijkheden de stad vitaal en draaiende te houden. Wij vinden het belangrijk oog te houden voor wat de coronacrisis mentaal met mensen doet. Regelmatig vragen wij om meer aandacht voor jongeren in de coronacrisis. Er viel tijdens de pandemie veel weg voor deze doelgroep. Maar ook gezinnen, die plots met zijn allen thuis zaten en het thuiswerken moesten combineren met thuisonderwijs, ouderen en kwetsbaren hebben een moeilijke tijd achter de rug. Wij vinden het belangrijk dat er aandacht is voor de psychische gezondheid van Leidenaren tijdens en na de coronacrisis.


CDA - Joost Bleijie

Het afgelopen politieke jaar is volledig gedomineerd door de Coronapandemie. De impact op de stad en de samenleving is groot. Mondkapjes,  vaccinaties en coronavarianten domineerden het nieuws, zo ook de soms uitzichtloze situatie waarin ondernemers, culturele instellingen en onderwijsinstellingen verkeren. De klappen die de samenleving heeft gehad zullen nog lang nadreunen ben ik bang. Zo ook in de Raad, want wij vergaderden lang digitaal. Het volk zo goed mogelijk vertegenwoordigen gaat niet goed via de laptop, net zoals een goed politiek debat. We deden ons best maar gelukkig vergaderen we nu weer in de zaal.


GroenLinks - Gebke van Gaal

Een heel jaar waarin we allemaal verder moesten leren leven met een pandemie, die nog niet voorbij is. Het afgelopen jaar was ook ruimte en aandacht voor belangrijke ontwikkelingen zoals de Black Lives Matter demonstratie, de klimaatdemonstratie en de manifestatie voor een humaan asiel- en migratiebeleid. De wooncrisis had onze volle aandacht en het door GroenLinks geïnitieerde huurteam ging van start. We bleven intensief vergroenen en werkten aan het klimaatadaptief maken van de stad. Meer ruimte voor de fiets en voetganger. Zorgelijk blijven de langere wachtlijsten in de zorg, de toeslagenaffaire effecten ook hier in Leiden, de klimaatcrisis, stijgende dakloosheid, … dus genoeg om ons te blijven inzetten ook de komende tijd voor een duurzame sociale en gezonde stad.

Partij voor de Dieren - Martine van Schaik

Het was een veelbewogen jaar. Uiteraard vanwege corona en de daarbij horende maatregelen die de Leidse inwoners in de greep hielden. Maar het jaar werd ook getekend door enkele zware politieke dossiers, waaronder het Roomburgerpark en de bomenverordening. Gelukkig hebben we, gezamenlijk met andere partijen, de natuur en de biodiversiteit in het Roomburgerpark weten te behouden. De bomenverordening vonden we ontoereikend waardoor we ons helaas genoodzaakt voelden om tegen te stemmen. Verder kijken we ook terug op mooie successen in het afgelopen jaar; zoals het indienen van een Leidse voedselvisie, een mogelijke chip- en registratieplicht voor katten in Leiden en het openen van het meldpunt Stop Plastic zodat mensen melding kunnen doen van losgeraakte plastic toepassingen in de openbare ruimte.

Partij van de Arbeid - Abdelhaq Jermoumi

Helaas heeft Corona ook in Leiden een grote impact gehad. Voor ons als raadsleden betekende het digitaal vergaderen, maar ook minder fysiek aanwezig kunnen zijn in de stad. Dit jaar liet zien dat wij op koers zijn voor het aantal nieuwe betaalbare woningen. Verder hebben wij ons best gedaan om de kansenongelijkheid voor kinderen kleiner te maken.

SP - Antoine Theeuwen

Afgelopen jaar was een zwaar jaar. De pandemie heeft iedereen geraakt, ook de lokale SP. We hebben mensen verloren en soms niet eens goed afscheid kunnen nemen. Ons politieke werk heeft geleden onder de lock-down en de maatregelen. Toch hebben we veel contact gehad met de bewoners van de stad, voornamelijk omdat zij ontevreden waren over hoe er met hun belangen en inspraak werd omgegaan bij tal van bouw- en verkeers-projecten en ook bij de plannen voor het Roomburgerpark, de horecavisie en het voornemen om een gedeelte van de cultuursector aan te besteden. De SP is zwaar teleurgesteld in het college van D66, GL en PvdA, over hoe zij met participatie omgaan. Maar ook de bezuinigingen op het armoedebeleid en zorg en welzijn vinden we verwerpelijk in het licht van de vele investeringen in asfalt en beton. Een lichtpuntje is het referendum omtrent het hockeyveld in het Roomburgerpark, daar is het de stad, samen met de SP, gelukt de ambities van dit college tegen te houden.

Partij Sleutelstad - Maarten Kersten

P.S.: het Per-Spectief van 2018-2022. Aarzelend het sleutelgat ingestoken...  Partij Sleutelstad kwam als enige lokale en dus onafhankelijke partij in maart 2018 nieuw in de raad. Met vooral het motto om voor de burgers de zeggenschap te vergroten: "Partij Sleutelstad geeft u de sleutels van de stad terug". Maar zoiets valt niet mee. De drie collegepartijen steunen steeds door dik en dun hun wethouders. Het college ging afgelopen jaren tóch met ons over onze Nieuwe Democratie praten, ja zelfs delen overnemen. Zo is de Participatie-verordening aangevuld met zeggenschap van de raad over Burgerinitiatieven. De raad nam inzake de regionale energietransitie ons voorstel aan voor een Burgerforum. Er is nu ook een permanente enquêtering voor iedere burger, per actualiteit, op de gemeente-site, zoals wij in 2018 hadden voorgesteld: "Doemee.Leiden.nl".


ChristenUnie - Pieter Krol

Het afgelopen jaar was zeer ingrijpend omdat het coronavirus diepe sporen heeft nagelaten. Verschillen die er al waren, zijn alleen maar groter geworden. Leidenaren met schulden, dreigen dieper in de schulden te raken, Leidenaren die geen werk hebben, maken minder kans op het vinden van een baan. Dit betekent dat de stad op sociaal en economisch terrein voor grote uitdagingen staat. De ChristenUnie heeft het programma Leidse Lente geschreven, om aandacht te vragen voor zowel de gevolgen op korte als lange termijn om perspectief te bieden voor de stad. We zien dat zeker onze jongeren en studenten een zware tijd hebben gehad. Wij willen dat de gemeente er alles aan doet om juist voor hen fysieke ontmoetingen mogelijk te maken.  

Leiden Participeert - Anandkoemar Jitan

Het afgelopen jaar gaat hoe dan ook de geschiedenisboeken in als een bewogen jaar. Bewogen op zoveel manieren. Niet alleen heeft corona onze levens veranderd naar veel thuis zijn en (online) werken, maar heeft het ons ook doen inzien hoe belangrijk en waardevol een fijne leefomgeving is. Hoe onze burgers de leefomgeving ervaart, wordt mede bepaald door hun betrokkenheid en participatie in besluitvorming en veranderingen in hun gemeente. Voor wat betreft burgerparticipatie in Leiden is voor ons het afgelopen jaar pijnlijk duidelijk geworden hoe diep de gemeente heeft gefaald: participatiecrises, teleurgestelde wijkverenigingen en een groeiende vertrouwenskloof tussen burger en gemeente waren aan de orde van de dag. Als fractie hebben we ons dan ook hard gemaakt voor deze burgers die in de kou zijn gezet door de gemeente.Plaats op: