Groen licht voor pilot wonen en ondernemen gebied Rooseveltstraat

vrijdag, 2 februari 2018

Een overgrote meerderheid van de gemeenteraad heeft ingestemd met de plannen van het college voor bedrijventerrein Roosevelt. De gemeente, bedrijven en corporatie gaan samen optrekken om in het gebied wonen, ondernemen en recreatie te combineren. Er komt een herinrichtingsplan voor het gebied dat ligt tussen de Rooseveltstraat, de Montgomerystraat, de Kuipers Rietbergstraat en de Van der Helmlaan.
Vanuit de raad werden er voorstellen over de fietsveiligheid in het gebied en de bereikbaarheid voor vrachtverkeer aangenomen. De ChristenUnie en de VVD namen het initiatief voor deze amendementen, waarin ook is opgenomen dat de aanwezige bedrijven niet zullen worden beperkt in hun bedrijfsuitoefening.


Plaats op: