Gemeenteraad wil herbenoeming burgemeester Lenferink

donderdag, 17 december 2020

Donderdag 17 december is de gemeenteraad bijeengekomen in een besloten vergadering. Tijdens deze vergadering heeft de raad ingestemd met het voorstel van de vertrouwenscommissie om Henri Lenferink aan te bevelen voor herbenoeming tot burgemeester van Leiden.

De gemeenteraad feliciteert Henri Lenferink van harte met deze aanbeveling. In de vergadering werd hij door de vertrouwenscommissie beschreven als een zeer ervaren, gedreven en betrokken bestuurder en een burgemeester met hart voor zijn stad en inwoners. Lenferink is sinds 2003 burgemeester van Leiden.

Burgemeester Lenferink: ā€œIk ben natuurlijk erg bij met het besluit van de raad. Ik vervul het burgemeesterschap  van Leiden al vele jaren met veel plezier en in die jaren ben ik erg van Leiden en de Leidenaren gaan houden. Ik blijf mij graag ook de komende jaren inzetten voor de verdere ontwikkeling van onze stad.ā€

Het besluit van de raad is een belangrijk moment in een procedure die begon met de mededeling van Henri Lenferink aan de raad dat hij graag door wil gaan als burgemeester van Leiden. Bij deze herbenoemingsprocedure is het functioneren van de burgemeester beoordeeld door een door de raad ingestelde vertrouwenscommissie.

De beoordeling van de vertrouwenscommissie is voorgelegd aan de raad, die mede op basis hiervan heeft ingestemd met de aanbeveling voor herbenoeming. Omdat dit, zoals de wet voorschrijft ā€“ een besloten vergadering was, blijven de details van de discussie en de stemming  geheim. Na de besloten vergadering heeft de raad de uitkomst bekend gemaakt en de burgemeester gefeliciteerd.

De gemeenteraad stuurt nu de aanbeveling naar de commissaris van de Koning, die het voorlegt bij de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties. De minister draagt de burgemeester voor en de Koning ondertekent uiteindelijk het besluit tot herbenoeming. De herbenoeming gaat in op 15 mei 2021 en is voor een periode van zes jaar.


Plaats op: