Gemeenteraad steunt volgende fase herinrichting centrumroute

vrijdag, 2 februari 2018

De raad heeft ingestemd met fase twee van de herinrichting van de Centrumroute. Deze plannen hebben als doel om de bereikbaarheid van de binnenstad te verbeteren.

De route loopt van Station Lammenschans naar Station Leiden Centraal via de Hooigracht, de Langegracht en het Schuttersveld. De herinrichting wordt in vier fases uitgevoerd. Per fase komt een deel van de route aan bod, de zogenaamde tracédelen. Deze tracédelen worden stuk voor stuk aan de raad voorgelegd.

Naast het oplossen van de verkeersdrukte in de binnenstad moeten de straten op de route geschikt gemaakt worden voor openbaar vervoer. Tevens worden tijdens de werkzaamheden de Hoge Woerd, Kaardesteeg en de reconstructie van rioolaansluitingen meegenomen.

Aanpak

De Hooigracht zal er dus over een paar jaar heel anders uit zien. Zo zullen de parkeervakken verdwijnen, wordt de weg smaller en de stoep breder gemaakt en voor de fietsers komt er ook meer ruimte. De bomen moeten ook wijken, maar als de werkzaamheden zijn afgerond worden er nieuwe gepland. Naast deze grondige

aanpak van de Hooigracht worden er op twee plekken pleinen aangelegd, bij de Pelikaanstraat en bij de Sint Jorissteeg.

Bomen

Wat de herplanting van bomen betreft was er in het oorspronkelijke plan van één boomsoort uitgegaan. Op initiatief van De Partij voor de Dieren heeft

de gehele raad een amendement aangenomen dat stelt dat er minimaal twee boomsoorten gepland moeten worden, dit met het oog op de voordelen van biodiversiteit.

Sensoren

Parkeren is straks niet meer mogelijk op de Hooigracht, laden en lossen echter wel. Om te voorkomen dat handhavers niet precies weten hoelang een auto hiervoor geparkeerd staat is D66 met een motie gekomen.

In de motie, die overigens ook raad breed gesteund werd, wordt gepleit om te starten met een pilot waarbij middels sensoren in de stenen bij de laad- en losplekken duidelijk gezien kan worden hoeveel tijd de auto’s al staan geparkeerd.


Plaats op: