Fysiek vergaderen

vrijdag, 24 juli 2020

Het Hoogheemraadschap

Na het zomerreces gaan de gemeenteraad en raadscommissies weer fysiek vergaderen. Dit is besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 16 juli.

Als gevolg van de coronacrisis vergaderden de raad en commissies sinds begin april 2020 digitaal. Nu het RIVM de maatregelen heeft versoepeld, is het mogelijk om weer meer fysiek samen te komen. Om dit te testen, hebben de commissies Stedelijke Ontwikkeling en Leefbaarheid en Bereikbaarheid op 7 en 14 juli fysiek vergaderd. De raadsleden kwamen samen in het gebouw van het Hoogheemraadschap Rijnland, waar zij op 1,5 meter van elkaar debatteerden. Dit verliep positief. In de zomer wordt verder uitgewerkt hoe de vergaderingen vanaf 1 september vorm krijgen. Voor de commissievergaderingen is het gebouw van het Hoogheemraadschap van Rijnland aangewezen, voor de raadsvergaderingen is Naturalis de gekozen locatie. Eind augustus zal er meer informatie bekend zijn.


Plaats op: