Een vergadering bijwonen?

dinsdag, 15 juni 2021

Sinds 24 juni 2021 vinden de meeste vergaderingen weer fysiek plaats, waarbij de richtlijnen van het RIVM in acht worden genomen. Dit betekent dat de gemeenteraadsvergaderingen ook weer door publiek te bezoeken zijn.

Wilt u een raadsvergadering bijwonen? Wij vragen u dan om zich aan de maatregelen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus te houden:

  • U meldt zich van te voren aan bij de griffie via het aanmeldformulier. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag voor de vergadering, daarna sluit het formulier.
  • U geeft binnenkomst uw contactgegevens door zodat wij u kunnen bereiken mocht er besmettingsrisico zijn. Wij zullen uw contactgegevens alleen voor dit doel gebruiken en na 14 dagen verwijderen.
  • U bent zelf verantwoordelijk om de anderhalve meter afstand aan te houden. Wij zorgen ervoor dat er op locatie voldoende ruimte is om afstand te houden.
  • U draagt in mondkapje bij het betrekken van het gebouw. Zit u op publieke tribune dan mag het mondkapje af. Als u tijdens de vergadering de publieke tribune verlaat dan vragen wij u ook een mondkapje te dragen.
  • In het gebouw zijn vaste looproutes om ervoor te zorgen dat iedereen de anderhalve meter afstand kan houden. Wij vragen u om deze routes en aanwijzingen van het personeel te allen tijde op te volgen.
  • Bent u van plan om met een groep van meer dan vijf mensen te komen? Neem dan contact op met de griffie om af te stemmen dat er voldoende plaats is.
  • Wanneer u verkoudheidsklachten, hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts, plotseling verlies van reuk en/of smaak heeft, blijft u thuis.
  • Wanneer u een huisgenoot met koorts en/of benauwdheid heeft, blijft u thuis.

Let op! Er is alleen ruimte voor publiek bij de gemeenteraadsvergaderingen. De commissievergaderingen zijn vanuit huis via internet te volgen.

Raadsvergadering in het gebouw van museum Naturalis

De raadsvergaderingen vinden plaats in het gebouw van museum Naturalis. U kunt de vergadering bijwonen na aanmelden. 

Er is een fietsenstalling aanwezig aan de achterkant van het gebouw van Naturalis. Bij binnenkomst meldt u zich bij de beveiliging, die u naar de zaal zal verwijzen.

Commissievergadering in het gebouw van Hoogheemraadschap van Rijnland

De commissievergaderingen vinden plaats in het gebouw van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Om de afstand van anderhalve meter tussen de commissieleden te kunnen vasthouden, is er helaas geen ruimte voor publiek in de vergaderzaal. U kunt de vergadering wel online volgen via het Politiek Portaal. Insprekers mogen wel op locatie komen.

Er is een fietsenstalling aanwezig en u kunt gratis parkeren bij het gebouw.

Vergadering vanuit huis volgen

Alle vergaderingen van de gemeenteraad en raadscommissies worden live uitgezonden via Politiek Portaal. U kunt de vergadering dus ook vanuit uw huis volgen.


Plaats op: