De Motie Vreemd aan de Orde van de Dag

donderdag, 25 maart 2021

Het komt regelmatig voor dat er een motie Vreemd aan de orde van de dag (VOD) in de raadsvergadering langskomt. Zo zijn twee van deze moties behandeld in de raadsvergadering van 18 maart. Wat is dat nou eigenlijk, een motie VOD? We leggen het hier uit.

De raadsleden behandelen in de vergaderingen meestal voorstellen die het college heeft voorbereid in overleg met de stad. Deze voorstellen worden eerst in een commissie besproken. Raadsleden kunnen dan nog wijzigingen aanbrengen in deze voorstellen met een amendement. Ook kunnen ze een verzoek/wens richting het college over het voorstel voorleggen aan de raad via een motie. Daarna vindt het einddebat en besluitvorming in de raad plaats.

Raadsleden hebben echter ook de mogelijkheid om zelf een onderwerp op de agenda te zetten. Dit kan met een initiatiefvoorstel: een voorstel dat door een raadslid wordt voorgelegd aan de commissie en de raad en daar besproken. Het college komt hierover met een reactie, omdat het uiteindelijk aan hen is om het uit te voeren.

Een andere optie is het indienen van een Motie Vreemd aan de Orde van de Dag. Dit is geen uitgebreid voorstel, maar een concreet verzoek of wens aan het college, waarbij de mening van de raad wordt gevraagd. In de commissievergadering wordt een debat gevoerd over het onderwerp van de motie en het verzoek dat er in staat.

Naar aanleiding van opmerkingen van andere leden of het college in de commissievergadering kunnen er, indien van toepassing, wijzigingen worden aangebracht aan de motie. Bijvoorbeeld om het meer uitvoerbaar te maken, of om wel voldoende steun te krijgen. Daarna wordt de motie in de raadsvergadering formeel ingediend, maar mag er niet meer over gedebatteerd worden. Vervolgens wordt gestemd en wordt dus bekend of de motie VOD wordt aangenomen of  verworpen.

Welke moties VOD zijn er de afgelopen tijd in de raad langsgekomen?

18 maart 2021

  • ‘Een inclusief Sinterklaasfeest voor iedereen’ (PvdD)
  • ‘Geen loket voor ongedocumenteerden’ (VVD)

18 februari 2021

  • ‘Barrières Maatwerkbudget in beeld’ (SP)
  • ‘Drastisch verlagen barrières Maatwerkbudget’ (SP)

28 januari 2021

  • ‘Besparing van schoolkeuzegids niet nodig’ (CDA)

15 december 2020

  • ‘Zonder medefinanciering geen internationale basisschool’ (VVD)

Geïnteresseerd in de inhoud van deze, en andere, moties? Kijk dan op het Politiek Portaal.


Plaats op: