De gemeenteraad is met zomerreces

vrijdag, 24 juli 2020

Leiden in de zomer van 2019

Op 20 juli is het reces begonnen. Donderdag 16 juli was de laatste gemeenteraadsvergadering voor de zomer.

In de periode gedurende de zomermaanden vergadert de gemeenteraad niet. De vergaderingen beginnen weer in de eerste week van september. Mocht u bij een van deze vergaderingen willen inspreken of heeft u andere vragen, dan is de griffie vanaf 17 augustus weer voor u bereikbaar. Kijk voor de agenda en vergaderdata op Politiek Portaal.

De gemeenteraad wenst u een fijne zomer!


Plaats op: