De algemene beschouwingen

maandag, 20 juli 2020

Op donderdag 16 juli vonden in de gemeenteraad de algemene beschouwingen plaats. Tijdens deze vergadering gaven alle partijen hun eerste reactie op de Kaderbrief 2020-2024.

Elk jaar krijgt de gemeenteraad van het college een kaderbrief. Deze brief beschrijft waar de gemeente de komende jaren haar geld aan wil uitgeven en laat de huidige financiƫle stand van zaken zien.

Op 25 juni ontving de gemeenteraad de Kaderbrief 2020-2024. In dit rapport staan de plannen beschreven voor Leiden voor de komende jaren en wat deze gaan kosten. Daarnaast zijn de ontwikkelingen van dit moment die invloed kunnen hebben op de kosten er in opgenomen. Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen van Corona. Ook andere financiƫle tegenvallers worden genoemd. Deze informatie helpt bij het maken van de begroting voor volgend jaar.

Tijdens de algemene beschouwingen reageerden de partijen in de gemeenteraad op de kaderbrief en zeiden zij wat ze op hoofdlijnen van de plannen vinden. De gemeenteraad heeft hier een belangrijke rol, omdat hij nog keuzes kan maken. De raad beslist uiteindelijk waar de komende vier jaar meer of minder geld aan moet worden uitgegeven.  

Hoe verder?

Na de zomer zullen de verschillende raadscommissies de stukken verder in detail gaan bespreken in vier aparte vergaderingen. Normaal gesproken gebeurt dit voor de zomer. Maar door de coronacrisis verschuift dit naar september. Op 17 september behandelt de gemeenteraad de kaderbrief verder en zal hij een besluit nemen. Vervolgens werkt het college de voorstellen van de raad uit in de begroting. Tegen die tijd is er waarschijnlijk ook meer zicht op de kosten van de coronamaatregelen. De begroting wordt in het najaar behandeld.

Meer info?

Bekijk de vergadering, de planning en de stukken op Politiek Portaal. De vergadering is hier ook achteraf terug te kijken.


Plaats op: