Criteria voor bomen; Groene Kaart Leiden

vrijdag, 16 juni 2017

Het verbeterplan Bomen heeft een impuls nodig om zo snel mogelijk de beschermenswaardige bomen in de openbare ruimte op te nemen op de Groene Kaart. Hiervoor is extra budget benodigd en de raad heeft hiermee ingestemd. Met het extra budget wordt een bureau ingeschakeld die aan de hand van criteria bepaald welke bomen op de Groene Kaart komen en daarmee beschermd worden.

De fractie van de Partij voor de Dieren geeft aan dat ze het extra krediet steunen om zo tot een perfecte database van beschermde bomen te komen. Wel vinden ze het van belang dat de criteria niet alleen worden bepaald door het college, maar dat de criteria worden opgesteld in samenspraak met deskundigen. Hiertoe diende de fractie van de Partij voor de Dieren een motie in die het niet heeft gehaald. Mede omdat het college heeft toegezegd dat ze continue in gesprek zijn en blijven met deskundigen om de criteria vast te stellen. Het college heeft ook toegezegd dat ze de criteria met de raad gaat delen.  


Plaats op: