Bestemmingsplan binnenstad vastgesteld

vrijdag, 29 september 2017

Het bestemmingsplan binnenstad wordt ieder tien jaar geactualiseerd. Dit jaar zijn de tien jaar verstreken en is er opnieuw naar het bestemmingsplan binnenstad gekeken. Het college heeft daarbij conserverend gehandeld. Dit betekent dat de binnenstad onveranderd blijft en dat er geen nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van de binnenstad mogelijk worden gemaakt. De raad heeft het raadsvoorstel met algemene stemmen aanvaard. De fracties van de Partij voor de Dieren en de VVD hebben aangegeven dat ze het jammer vinden dat er niet meer toekomstgericht naar de binnenstad is gekeken. De fractie van D66 gaf daarnaast ook aan dat in het bestemmingsplan veertien terrassen met een vergunning (maar nog niet onherroepelijk vastgesteld) zijn die om die reden niet in het bestemmingsplan zijn opgenomen. De fractie wilde zeker weten dat terrassen die nu nog geen onherroepelijke vergunning hebben, daar op geen enkele manier in de praktijk (materieel) nadeel van zullen ondervinden. De wethouder zegde dit toe.


Plaats op: