Behandeling programmabegroting 2022-2025

donderdag, 30 september 2021

De komende weken behandelt de gemeenteraad de programmabegroting en de tweede bestuursrapportage. In deze stukken vertelt het college wat het volgend jaar van plan is uit te geven aan welke onderwerpen, en hoe het dit jaar tot nu toe gaat met de geplande uitgaven.

De raad bespreekt de onderwerpen uit de begroting in verschillende commissievergaderingen. De besluitvorming volgt in de gemeenteraadsvergadering van 11 november.
De onderwerpen verwijzen naar de hoofdstukken in de programmabegroting die per commissie besproken worden. De programmabegroting is te vinden op programmabegroting.leiden.nl.


Dit is de planning voor de commissievergaderingen:


Dinsdag 26 oktober, 16.00 uur: Commissie Onderwijs en Samenleving:

 • Jeugd
 • Maatschappelijke ondersteuning
 • Onderwijs
 • Sport en recreatie

Donderdag 28 oktober, 16.00 uur: Commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid

 • Bestuur en dienstverlening
 • Veiligheid
 • Bereikbaarheid
 • Omgevingskwaliteit

Dinsdag 2 november, 16.00 uur: Commissie Stedelijke Ontwikkeling

 • Stedelijke ontwikkeling

Donderdag 4 november, 16.00 uur: Commissie Werk en Middelen

 • Economie
 • Cultuur
 • Werk en Inkomen
 • Dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien

Plaats op: