Behandeling jaarstukken en kadernota

vrijdag, 26 juni 2020

Op vrijdag 5 juni ontving de gemeenteraad de jaarstukken 2019 van het college. Wat zijn dat eigenlijk? En wat doet de raad er mee?

De jaarstukken 2019 gaan over de financiën van de gemeente van 1 januari t/m 31 december 2019. Hier komt de controlerende rol van de raad naar voren. In de jaarstukken laat het college zien wat er het afgelopen jaar is bereikt en of dat afwijkt van wat was afgesproken. Daarbij wordt ook gezegd wat dat heeft gekost en of dat meer of minder is dan de gemeente van plan was om uit te geven. De gemeenteraad controleert hiermee of de gemaakte afspraken zijn nagekomen. De raad krijgt hierbij advies van een externe accountant, een interne accountant van de gemeente en een aparte raadscommissie: de commissie voor de rekeningen.

Behandeling

De gemeenteraad bespreekt de jaarstukken in vier commissievergaderingen die elk hun eigen aandachtsgebied hebben. Op 9 juli neemt de raad een besluit over de jaarstukken. Deze vergaderingen worden digitaal gehouden en zijn live te volgen en achteraf terug te kijken via Politiek Portaal. Ook vindt u daar de planning en agenda’s van de vergaderingen.

Kadernota

Normaal gesproken ontvangt de raad samen met de jaarstukken over het voorgaande jaar, ook de kadernota met de vooruitblik naar het volgende jaar. Door de coronacrisis is de kadernota dit jaar later, en wordt deze aan de raad aangeboden op 25 juni. De bespreking en de besluitvorming in de gemeenteraad is pas na de zomer zodat de gevolgen van de coronacrisis de komende maanden ook besproken kunnen worden. Wel voert de raad op 16 juli al een eerste debat over de kadernota en de effecten van de coronacrisis, de zogenaamde algemene beschouwingen.

Benieuwd naar de stukken?

Alle financiële stukken zijn, zodra zij openbaar zijn, na te lezen op gemeente.leiden.nl/bestuur/financien.


Plaats op: