Accountantsverslag ontvangen

donderdag, 18 juli 2019

De externe accountant van de gemeenteraad, EY, heeft gisteren de controleverklaring en het verslag over de jaarstukken aangeleverd. De getrouwheid van de stukken is goedgekeurd, dat betekent dat alles naar waarheid is ingevuld. Op de rechtmatigheid van de stukken, of de regels op de juiste manier zijn nageleefd, constateert de accountant een paar afwijkingen. Er komt daarom een beperking op de verklaring van de accountant.

Wat heeft de accountant gevonden?

Bij een aantal financiƫle zaken zijn niet alle regels op de juiste wijze nageleefd. Er zijn bijvoorbeeld bedragen niet gereserveerd (apart gezet) voor zaken waarbij dat volgens de regels wel moet gebeuren, en er zijn subsidies op het verkeerde jaar geboekt.

Het is een beperkt aantal afwijkingen dat normaal gesproken per afwijking geen problemen zou opleveren. Omdat er twee posten bijzitten die qua bedrag wat groter zijn, komt het totale bedrag nu boven de afgesproken grens uit. Daarom is er een beperking op de verklaring.

Het college van burgemeester en wethouders stuurde een brief aan de gemeenteraad met zijn reactie op het rapport.

En nu?

De commissie van de rekeningen (de financiƫle commissie van de gemeenteraad) geeft advies aan de gemeenteraad, om de jaarstukken wel of niet vast te stellen. Donderdag 18 juni om 20.00 uur komt de raad bij elkaar om over de jaarstukken te stemmen, de voorzitter van de commissie zal dan ook verslag uitdoen van de bevindingen van de commissie.

Zodra de raad instemt met de stukken, worden deze naar de provincie gestuurd. Dit is een paar dagen na de deadline.


Plaats op: