2,5 ton voor ‘Stimuleringsfonds lokale journalistiek’

maandag, 18 december 2017

Een ruime meerderheid van de gemeenteraad heeft ingestemd met het ‘Stimuleringsfonds lokale journalistiek’. Met dit fonds wil de raad de kwaliteit van de journalistiek in Leiden te verbeteren.

Met de 250.000 euro die beschikbaar gesteld wordt moet vooral de kritische functie van de journalistiek, de onderzoeksjournalistiek, versterkt worden. Journalisten kunnen uit het stimuleringsfonds een subsidie aanvragen voor deze vormen van journalistiek. Om te zorgen dat de onafhankelijkheid van de journalistiek niet in het geding komt wordt een autonome stichting opgericht. Op deze manier staat het mediafonds los van de gemeente.

Het initiatief om de Leidse media een kwaliteitsimpuls te geven komt van Jeffrey van Haaster (D66) en Mart Keuning (ChristenUnie). De twee hebben in 2016 het college gevraagd om een onderzoek naar de staat van de journalistiek in de stad omdat zij zich hier zorgen over maken. Op basis van dit onderzoek heeft het college het stimuleringsfonds aan de raad voorgesteld. Alleen VVD, CDA en Leefbaar Leiden stemden tegen.

Middels een amendement van GroenLinks is er een extra eis bijgekomen voor het verkrijgen van een subsidie uit het fonds. De partij vindt dat de producties, die mede tot stand komen door publiek geld, ook voor iedereen gratis toegankelijk moeten zijn. Dit zou bijvoorbeeld een artikel in een krant met abonnees zijn. In dat geval zou het online dus niet achter een betaalmuur mogen staan. Dit voorstel heeft de steun van zowel de raad als het college gekregen.


Plaats op: