1.939 geldige handtekeningen voor referendumverzoek Roomburgerpark

woensdag, 4 november 2020

Van de 2.022 ingediende handtekeningen bij het inleidend referendumverzoek over het raadsvoorstel Inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburgerpark blijken na controle 1.939 handtekeningen geldig.

Op 28 oktober overhandigden de indieners van het inleidend referendumverzoek voor het raadsvoorstel Roomburgerpark de door hen opgehaalde handtekeningen. In totaal overhandigden zij 2.022 handtekeningen. Hiervan waren 1.939 handtekeningen geldig. Dat is meer dan de 750 handtekeningen die minimaal nodig waren. Ambtenaren van de gemeente controleerden op verzoek van de gemeenteraad of de gegevens (zoals naam en adres) kloppen. Ook controleerden ze of de ondertekenaars 18 jaar of ouder zijn en in Leiden wonen. 83 handtekeningen waren ongeldig omdat zij niet aan alle voorwaarden voldeden.

Bijeenkomst Referendumkamer

Woensdagavond 4 november om 19.30 uur is er een digitale bijeenkomst van de referendumkamer (de commissie die de gemeenteraad adviseert over alles wat met een referendum te maken heeft) over of het onderwerp geschikt is voor een referendum. De regels hierover zijn vastgelegd in de Referendumverordening. De initiatiefnemers van het referendumverzoek, het college en raadsleden konden hierover hun mening geven. De indieners lieten op 1 november weten het onderwerp toelaatbaar te vinden. Dit zullen zij in de bijeenkomst nog nader toelichten. Het college stuurde op 4 november een brief aan de referendumkamer
De bijeenkomst is live te volgen en achteraf terug te kijken via Politiek Portaal.

Besluit gemeenteraad

De gemeenteraad bepaalt op 10 november of het inleidend referendumverzoek wordt aangenomen en of daarmee de volgende fase kan starten. Het hele proces is na te lezen op de pagina hoe werkt een referendumverzoek.


Plaats op: