Nieuws uit de gemeenteraad

Farokh Tahmasian nieuw raadslid D66

vrijdag, 16 juni 2017

Op donderdag 15 juni jl. is Farokh Tahmasian, tijdens de raadsvergadering, beëdigd tot raadslid voor D66 en is hij als raadslid benoemd in de commissie Stedelijke Ontwikkeling. Dhr. Tahmasian volgt hiermee Aad van der Luit op in de Leidse...


Kadernota 2018 - 2021; Algemene beschouwingen op financieel beleid

vrijdag, 16 juni 2017

Halverwege het jaar is het moment voor de raad gekomen om terug te blikken op het gevoerde financiële beleid door het college en om vooruit te kijken naar de toekomst. Tijdens de algemene beschouwingen hebben alle fracties een eerste reactie gegeven...


Raad stelt kaderbesluit Lammenschansweg - Ananasweg vast

vrijdag, 16 juni 2017

De raad heeft de kaders vastgesteld voor de bouw van 400 starterwoningen op de locatie Lammenschans – Ananasweg. Een meerderheid van de fracties geeft aan dat ze blij zijn met de komst van 400 extra woningen. De fracties van het CDA en de...


Vereenvoudigen persoonsgebonden budget

vrijdag, 16 juni 2017

Voor mensen die hun zorg zelf willen organiseren via een persoonsgebonden budget (pgb) levert de huidige situatie veel administratie op. Om nu een pgb te krijgen, moet iemand, in het meest ongunstige geval, meerdere keren bij verschillende...


Raad stelt bestemmingsplan Zuidwest vast

vrijdag, 16 juni 2017

De raad heeft het bestemmingsplan unaniem vastgesteld, waardoor wonen en bedrijven in dit gebied bij elkaar samen komen. Ten aanzien van dit bestemmingsplan zijn drie moties ingediend die ook alle drie zijn aangenomen. OnderzoekOm te beginnen...


Lees alle berichten in het nieuwsarchief.