Noodverordeningen - maart tot december 2020

Op deze pagina staan alle noodverordeningen die zijn doorgevoerd in de periode van maart tot december 2020. Een noodverordening wordt door een burgemeester, gezaghebber, of voorzitter van een veiligheidsregio vastgesteld wanneer er ernstige vrees bestaat voor ernstige wanorde. Ter voorkoming van het verspreiden van Covid-19 had de voorzitter van de veiligheidsregio Holland Midden, Henri Lenferink, deze bevoegdheid.

Meer informatie is te vinden op de hoofdpagina en op de website van de VHRM.