Brieven aan de Raad

Hieronder bevinden zich brieven gericht aan de raad in de periode vanaf maart 2020, gerelateerd aan de bestrijding van Covid-19. De brieven zijn afkomstig van de voorzitter van de veiligheidsregio Hollands Midden, het college van B&W, en een aantal overige partijen.

Meer informatie is te vinden op de hoofdpagina.

Veiligheidsregio Hollands Midden (12 maart - 1 december 2020)

In de periode van 12 maart tot 1 december 2020 was de zogenaamde GRIP4 fase van kracht. De VHRM heeft de raad in deze periode regelmatig geïnformeerd over de noodverordeningen die in deze periode zijn uitgevaardigd.

College van B&W (maart 2020 - heden)

Het college van B&W informeert regelmatig de raad over ontwikkelingen en actualiteiten in Leiden omtrent Corona. De raad heeft de mogelijkheid deze brieven zo nodig te agenderen voor bespreking.

Overige partijen (maart 2020 - heden)