De gemeenteraad tijdens de coronacrisis


In verband met de maatregelen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus, werkt ook de gemeenteraad op een andere manier dan normaal.

 

Lees hier over inspreken bij de raadscommissies!

Wennen

Iedereen moet wennen aan de huidige situatie. De gezondheid van iedereen staat voorop. De gemeenteraadsleden moeten dus ook nieuwe manieren uitvinden om in contact te blijven met de bewoners van Leiden, om met elkaar te kunnen overleggen en om een goed debat te kunnen voeren en besluiten te nemen zonder (onnodig) fysiek bij elkaar in dezelfde ruimte te zijn.

Een brief of een e-mail komt anders over dan een persoonlijk gesprek, en zelfs aan de telefoon missen nog steeds lichaamstaal en oogcontact,  wat voor vele gespreken een belangrijke toevoeging zijn. Raadsleden kunnen niet meer op pad de stad in om zo mensen tegen te komen en in gesprek te gaan. Dat is lastig. Het maakt het raadswerk anders en dat is voor iedereen wennen.

De fractievoorzitters van de negen partijen in de gemeenteraad schreven een brief aan alle Leidenaren, om hen een hart onder de riem te steken.

Tegelijkertijd is dit nu eenmaal de situatie waar iedereen in Leiden en zelfs een heel groot deel van de wereld in verkeert. Het is bijzonder om te zien hoe snel nieuwe initiatieven zich ontwikkelen in de stad en ook rond de gemeenteraad, zoals het formeel digitaal vergaderen. Door de snelheid van de ontwikkelingen accepteren we ook met elkaar dat het niet altijd gelijk helemaal goed gaat  bij een vergadering of in een gesprek.. Met zo min mogelijk risico op verspreiding blijft de gemeenteraad de bewoners van Leiden vertegenwoordigen en samen met het college de stad besturen. 

Contact met de stad

Als volksvertegenwoordigers zijn de raadsleden gewend om veel contact te hebben met bewoners, bedrijven en organisaties in  de stad. Bijeenkomsten, afspraken, langs de deuren, op straat. Dat kan nu niet en dat is lastig. Voor goede volksvertegenwoordiging is veel contact nodig met de mensen die je vertegenwoordigt. De raadsleden zoeken daarom verschillende andere wegen. Ook de bewoners in de stad zoeken wordt naar mogelijkheden in contact te komen of blijven met de raadsleden.  De leden en griffie  zijn sowieso nog steeds per e-mail en telefoon bereikbaar. Ook hebben verschillende fracties digitale spreekuren en andere mogelijkheden ontdekt. De gegevens van alle raadsleden staan op deze website onder raadsleden.


Digitale commissievergaderingen

Tot de zomer vergaderen de commissies en de gemeenteraad digitaal. Hiervoor wordt het programma Microsoft Teams gebruikt. Ook het inspreken door bewoners bij de commissievergaderingen verloopt digitaal, lees meer over digitaal inspreken.

Openbare vergadering

De vergaderingen van de raadscommissies zijn en blijven openbaar. Dit betekent dat zij in ieder geval live worden uitgezonden via Politiek Portaal en daar ook achteraf zijn terug te kijken. Gelukkig is dit met de huidige oplossing ook met de digitale vergadering mogelijk. Het beeld dat de deelnemers zien, is ook live vanuit huis te volgen. Helaas is het niet mogelijk om als publiek of pers bij een vergadering aanwezig te zijn, aangezien er geen fysieke vergadering plaatsvindt. Er is dus geen publieke tribune.

De rol van de gemeenteraad in de bestrijding van de coronacrisis

Tijdens een crisis bepaalt de voorzitter van de veiligheidsregio in overleg met alle burgemeesters uit de regio de aanpak van de crisisbestrijding. Leiden ligt in de veiligheidsregio Hollands Midden, die loopt van de bollenstreek tot aan bv Gouda en Alphen aan de Rijn. De burgemeester van Leiden, Henri Lenferink, is ook voorzitter van de veiligheidsregio.

Door de aanpak van de crisis centraal op een plek te leggen, kunnen besluiten sneller worden genomen en zijn er minder verschillen per stad en gemeente. Dit betekent ook dat de gemeenteraad geen actieve rol heeft in de beheersing van de crisis. Tijdens de crisis staat de bestrijding van de crisis centraal.

Wanneer de crisis bestreden is, moet de voorzitter van de veiligheidsregio wel verantwoording afleggen aan de gemeenteraden in die regio over hoe de crisis is aangepakt. Dan beoordelen de gemeenteraden of hij dit goed heeft gedaan.

In de tussentijd blijft de raad wel goed geïnformeerd over de voortgang van de crisisbestrijding. De raad ontvangt regelmatig brieven van de veiligheidsregio en het college. Deze brieven zijn na te lezen via de website gemeenteraad.leiden.nl.
Daarnaast informeert de burgemeester de fractievoorzitters van de gemeenteraad in een besloten bijeenkomst waar zij ook vragen kunnen stellen over de crisisbeheersing. Zo houdt de raad vinger aan de pols van de crisisbeheersing en geeft hij tegelijkertijd alle ruimte aan de voorzitter van de veiligheidsregio om adequaat op te treden.