De gemeenteraad tijdens de coronacrisis

In verband met de maatregelen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus, werkt de gemeenteraad op een andere manier dan normaal. Op deze pagina vindt u actuele informatie over de gevolgen van de coronacrisis voor het functioneren van de gemeenteraad en wat dit voor u betekent.

Vergaderingen

Na het zomerreces gaan de gemeenteraad en raadscommissies weer fysiek vergaderen. Dit is besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 16 juli.

Als gevolg van de coronacrisis vergaderden de raad en commissies sinds begin april 2020 digitaal. Nu het RIVM de maatregelen heeft versoepeld, is het mogelijk om weer meer fysiek samen te komen. Voor de commissievergaderingen is het gebouw van het Hoogheemraadschap van Rijnland aangewezen, voor de raadsvergaderingen is Naturalis de gekozen locatie. Op deze locaties kunnen de raadsleden 1,5 meter afstand houden.

De vergaderingen zijn en blijven openbaar. Dit betekent u ze live kunt volgen en terug kunt kijken via Politiek Portaal. Hier vindt u ook de agenda met vergaderdata en -tijden.

In de zomer wordt verder uitgewerkt hoe de vergaderingen vanaf 1 september vorm krijgen. Eind augustus zal hier meer over bekend zijn.

Inspreken

Als inwoner inspreken bij een commissievergadering blijft mogelijk. Lees hier meer over de verschillende manieren waarop u kunt inspreken. 

Contact met raadsleden

Als volksvertegenwoordigers zijn de raadsleden gewend om veel contact te hebben met bewoners, bedrijven en organisaties in de stad. Bijeenkomsten, afspraken, langs de deuren, op straat. Voor goede volksvertegenwoordiging is veel contact nodig met de mensen die je vertegenwoordigt. De raadsleden zoeken daarom verschillende manieren om dit contact te kunnen blijven houden. Zo hebben verschillende fracties digitale spreekuren en andere mogelijkheden ontdekt. 

Wilt u een raadslid spreken? U kunt telefonisch of per mail contact opnemen met raadsleden. De gegevens vindt u op de pagina met raadsleden

De rol van de gemeenteraad in de bestrijding van de coronacrisis

Tijdens een crisis bepaalt de voorzitter van de veiligheidsregio in overleg met alle burgemeesters uit de regio de aanpak van de crisisbestrijding. Leiden ligt in de veiligheidsregio Hollands Midden, die loopt van de bollenstreek tot aan Gouda en Alphen aan de Rijn. De burgemeester van Leiden, Henri Lenferink, is ook voorzitter van de veiligheidsregio.

Door de aanpak van de crisis centraal op een plek te leggen, kunnen besluiten sneller worden genomen en zijn er minder verschillen per stad en gemeente. Dit betekent ook dat de gemeenteraad geen actieve rol heeft in de beheersing van de crisis.

Wanneer de crisis bestreden is, moet de voorzitter van de veiligheidsregio wel verantwoording afleggen aan de gemeenteraden in die regio over hoe de crisis is aangepakt. Dan beoordelen de gemeenteraden of hij dit goed heeft gedaan.

In de tussentijd blijft de raad goed geïnformeerd over de voortgang van de crisisbestrijding. De raad ontvangt regelmatig brieven van de veiligheidsregio en het college. Deze brieven zijn hier na te lezen.

Daarnaast informeert de burgemeester de fractievoorzitters van de gemeenteraad in een besloten bijeenkomst waar zij ook vragen kunnen stellen over de crisisbeheersing. Zo houdt de raad vinger aan de pols van de crisisbeheersing en geeft hij tegelijkertijd alle ruimte aan de voorzitter van de veiligheidsregio om adequaat op te treden.