Subsidieregeling campagnes voor referendum Inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburgerpark

dinsdag, 19 januari 2021

Op 12 januari jl. is bekend gemaakt dat er 5.848 geldige steunbetuigingen zijn gehaald voor het definitief referendumverzoek over het inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburgerpark. Hiermee is het benodigd aantal van minimaal 5.000...


Meer dan 5000 steunbetuigingen ontvangen voor definitief Referendumverzoek Inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburgerpark

woensdag, 13 januari 2021

Voor het definitief referendumverzoek was een aantal van 5.000 geldige handtekeningen van stemgerechtigde inwoners van Leiden vereist om naar de volgende stap van het proces te kunnen. Op 12 januari 2021 zijn er in totaal 5.848 geldige...


Tussenstand Definitief Referendumverzoek: 4.211 steunverklaringen

dinsdag, 29 december 2020

Na de derde week van het definitief referendumverzoek zijn er 4.211 geldige steunverklaringen opgehaald voor het definitief referendumverzoek over het Inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburgerpark.


Tussenstand Definitief Referendumverzoek: 3.312 steunverklaringen

dinsdag, 22 december 2020

Van 7 tot en met 22 december 2020 zijn er 3.312 geldige steunverklaringen opgehaald voor het definitief referendumverzoek over het Inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburgerpark.


Mogelijkheden om ondersteuningsverklaringen in te dienen voor het definitief referendumverzoek Inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburgerpark

vrijdag, 18 december 2020

Ondanks de aangescherpte coronamaatregelen per 15 december jl. blijft het nog steeds voor inwoners van Leiden mogelijk om digitaal en fysiek een steunbetuiging te geven voor het definitieve referendumverzoek Inrichtingsvoorstel Wijksportpark...


Gemeenteraad wil herbenoeming burgemeester Lenferink

donderdag, 17 december 2020

Donderdag 17 december is de gemeenteraad bijeengekomen in een besloten vergadering. Tijdens deze vergadering heeft de raad ingestemd met het voorstel van de vertrouwenscommissie om Henri Lenferink aan te bevelen voor herbenoeming tot burgemeester...


De aangescherpte coronamaatregelen en het definitief referendumverzoek Inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburgerpark

dinsdag, 15 december 2020

Op maandag 14 december jl. zijn de maatregelen rondom de verspreiding van het Covid19 virus verder aangescherpt, en is Nederland per 15 december in een lockdown tot 19 januari. Dit heeft effect op het aantal locaties wat open is voor het geven van...


Tussenstand Definitief Referendumverzoek: 2.168 steunverklaringen

dinsdag, 15 december 2020

Van 7 december 2020 tot en met 15 december zijn er 2.168 steunverklaringen opgehaald voor het definitief referendumverzoek over het Inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburgerpark. Nog niet alle handtekeningen zijn gecontroleerd op geldigheid.


Definitief Referendumverzoek Inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburgerpark gaat van start

donderdag, 3 december 2020

Op 3 december heeft de gemeenteraad vastgesteld dat Leidse inwoners van 18 jaar of ouder in de periode van 7 december 2020 tot en met 17 januari 2021 aan kunnen geven of zij het verzoek steunen om een referendum te houden over het raadsvoorstel...


Update Referendumverzoek Roomburgerpark

dinsdag, 24 november 2020

Op 18 november heeft het referendumkamer de betrokkenen bij het referendumverzoek Roomburgerpark gehoord over de vraagstelling van het referendum. Zij hebben hier een advies over uitgebracht aan de raad, die er binnenkort een besluit over neemt.