GroenLinks-fractie draagt Ashley North voor als nieuwe wethouder

vrijdag, 11 oktober 2019

De fractie van GroenLinks in draagt Ashley North voor als nieuwe wethouder Duurzaamheid, Mobiliteit & Beheer Openbare Ruimte in het Leidse college. De huidige fractievoorzitter is de beoogd opvolger van Martine Leewis, die tijdens de...


Behandeling programmabegroting 2020 in de gemeenteraad

maandag, 7 oktober 2019

De komende weken behandelt de gemeenteraad de programmabegroting en de tweede bestuursrapportage. In deze stukken vertelt het college wat het volgend jaar van plan is uit te geven aan welke onderwerpen, en hoe het dit jaar tot nu toe gaat met de...


Wethouder Martine Leewis kondigt aftreden aan

donderdag, 19 september 2019

Wethouder Martine Leewis (GroenLinks, Duurzaamheid, Mobiliteit & Beheer Openbare Ruimte) heeft vanavond tijdens de raadvergadering van de Leidse gemeenteraad haar aftreden aangekondigd. Zij zal tot de eerstvolgende raadsvergadering in functie...


Ruim 1100 mensen rondgeleid voor Open Monumentendagen

maandag, 16 september 2019

Elf enthousiaste raadsleden gaven afgelopen weekend rondleidingen door het stadhuis voor de Open Monumentendagen.


Rondleiding op Open Monumentendag

dinsdag, 3 september 2019

Op 14 en 15 september tussen 11.00 en 17.00 uur kun je een rondleiding van een raadslid volgen door de bestuursvleugel van het stadhuis!


De raad wenst u een fijne zomer!

donderdag, 25 juli 2019

Op 18 juli is de laatste raadsvergadering voor de zomer afgerond. De gemeenteraad heeft nu een zomerreces, waarin geen vergaderingen gehouden worden. Ondertussen werken de raadsleden door aan onze mooie stad.


Accountantsverslag ontvangen

donderdag, 18 juli 2019

De externe accountant van de gemeenteraad, EY, heeft gisteren de controleverklaring en het verslag over de jaarstukken aangeleverd. De getrouwheid van de stukken is goedgekeurd, dat betekent dat alles naar waarheid is ingevuld. Op de rechtmatigheid...


Op 18 juli nog een vervolg raadsvergadering

dinsdag, 16 juli 2019

De raadsvergadering van 11 en 15 juli krijgt nog een vervolg op 18 juli. De raad komt dan kort bij elkaar om te stemmen over de jaarstukken 2018.


Let op

Raadsvergadering krijgt vervolg op 15 juli

vrijdag, 12 juli 2019

In de vergadering van 11 juli behandelde de raad de jaarstukken, eerste bestuursrapportage en kaderbrief behandeld. De overige agendapunten en een aantal stemmingen zijn doorgeschoven naar 15 juli.


Ashley North (GroenLinks)

Ashley North raadslid van het jaar 2018

maandag, 21 januari 2019

Ashley North (GroenLinks) is door Jury071 uitgeroepen tot raadslid van 2018. De jury prees zijn positieve bijdrage aan de college onderhandelingen en de begrotingsbehandeling  Tom Leest (VVD) won de Effie, een aanmoedigingsprijs voor nieuwe...